Nyheter för utbildning och barnomsorg

 • Utbildning & barnomsorg

  YH-utbildning inom CNC-teknik

  Emmaboda kommun har ansökt om Yrkeshögskoleutbildning inom Kvalificerad CNC teknik och fått utbildningen beviljad. 
 • Utbildning & barnomsorg

  Information om Covid inom skolverksamheter

  Pandemin är nu i ett nytt läge med en smittspridning som påverkar alla delar av samhället. Under en period förväntas hög frånvaro på grund av covid-19, till följd
  av till exempel sjukdom eller hemkarantän.
  Denna information riktar sig till förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 • Utbildning & barnomsorg

  Årskurs 2 på Lindås skola

  På söndagen kom beskedet att årskurs 2 på Lindås skola hemförlovas under måndagen på grund av personalbrist. Lunch går att hämta vid skolan. Under tisdag och onsdag fortsätter eleverna vara hemma. I samråd med lärare har eleverna fått hem material att jobba med.
 • Utbildning & barnomsorg

  Yrkesvuxutbildning 1 år 1000P Hantverksteknik mot Sågverksindustrin

  Välkommen till TAU Hantverksskola i Vissefjärda. Vår första grupp elever befinner sig nu mitt i sin utbildning. Utrustning och rutiner börjar bli intrimmade. Vi står därmed redo för att ta emot en ny grupp som är intresserade av vår utbildning och ett jobb inom träindustrin. Kanske är du en i den gruppen.
 • Utbildning & barnomsorg

  Om testning och om att stanna hemma

  Alla som har symtom (oavsett om du är vaccinerad mot covid-19 eller ej) ska stanna hemma och göra ett test.Stanna hemma i sju dagar om du bor med någon som har covid-19. Det gäller även om du är utan symtom, och även om du är vaccinerad mot covid-19.
 • Utbildning & barnomsorg

  Skolskjuts - Tidtabellskifte 12 december

  Den 12 december sker det nationella tidtabellskiftet som Kalmar Länstrafik anpassar trafiken till. Var därför observant på om detta påverkar ditt barns skolskjuts.
 • Utbildning & barnomsorg

  Vaccination dos 2 för ungdomar 12-15 år

  Information gällande ungdomar 12-15 år som fått sin första dos vaccin mot Covid-19.
 • Utbildning & barnomsorg

  Öppet hus för ungdomar i fritidsgårdens tilltänkta lokaler

  Ungdomar från och med årskurs 4 och till och med årskurs 3 på gymnasiet är välkomna att besöka fritidsgårdens tilltänkta lokal.
 • Utbildning & barnomsorg

  Vaccination Covid-19 för ungdomar 12-15 år

  Här kommer information gällande vaccination covid -19 för ungdomar i åldern 12-15 år.
 • Utbildning & barnomsorg

  Höstlovsaktiviteter på The Glass Factory

  Designklubben - Monster Factory

Dela sidan på sociala medier

Till toppen