Information med anledning av situationen i Ukraina

Här hittar du länkar och information om säkerhetsläget, vi tipsar om hur du kan hantera din och andras oro och vart du kan vända dig för att få stöd.

Det här gör Emmaboda kommun

Emmaboda kommun följer händelseutvecklingen i omvärlden och vi deltar i kontinuerliga möten med krissamverkan Kalmar län via Länsstyrelsen i Kalmar.

Kontaktinformation

Besöksadress

Rådhusgatan 2, Emmaboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress

Emmaboda kommun
Box 54
361 21 Emmaboda

Telefon

0471-24 90 00

Automatisk telefonist

Ring 0471-24 90 01 för att komma till kommunens automatiska telefonist. Du kan använda tjänsten om du känner till namnet på den person du vill prata med. Säg personens för- och efternamn och tala med normalt röstläge.

E-post

Kontaktuppgifter till förvaltningar och politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till tjänstepersoner och politiker inom Emmaboda kommunkoncern

Skylt för skyddsrum

Utmärkningen av skyddsrum

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer hur många skyddsrum det ska finnas. Fastighetsägare har ansvar att underhålla sina skyddsrum och färdigställa dem för användning inom 48 timmar.

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Var finns skyddsrummen?

  • Sök i kartan på msb.se: Gå till MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Zooma in den ort du är intresserad av. Zooma in på kvartersnivå. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar man på markeringen så får man uppgifter om skyddsrummet.
  • Mejla MSB: Skicka mejl till skyddsrum@msb.se och begär ett registerutdrag. Ange kommun, fastighetsbeteckning och om möjligt gatuadress för aktuell byggnad.
  • Leta efter skylten: Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Mer information om skyddsrum finns på Frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på msb.se

Det här kan du göra

Vänd dig till hjälporganisationer

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

Förbered dig så att du är redo om krisen kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, broschyr ”Om kriget eller krisen kommer” handlar om hur vi ska bli bättre förbereda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hamstra inte jod-tabletter

Många apotek märker en ökad efterfrågan på jod-tabletter på grund av kriget i Ukraina. Länsstyrelsen har också fått fler frågor om jod-tabletter de senaste dagarna. Men det finns absolut inga skäl att hamstra (eller inta!) jod-tabletter.

Jod-tabletter är ett läkemedel som kan skydda mot sköldkörtelcancer. De ska bara tas vid en allvarlig kärnkraftsolycka i närområdet om det finns risk för inandning av radioaktiv jod. Länsstyrelsen ger då besked om exakt vilka som behöver ta tabletter, och när.

Om det skulle ske en kärnkraftsolycka i exempelvis Ukraina behöver boende i Sverige inte ta jod-tabletter. Koncentrationen av radioaktiv jod i luften blir låg på så stora avstånd.

Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten som samlat frågor och svar om jod-tabletter och radioaktiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt med källkritik

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan från krisinformation.se:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Att tänka källkritiskt - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala medier

Krisinformation.se har även tips på vad du kan tänka på i sociala medier.
Om sociala medier i kriser - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantera din egen och andras oro

Det är vanligt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget, Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Röda Korset ger råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

Oro och stress över läget i världen – så hanterar du det, Röda Korsets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas Viktigt meddelande, VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhussignalerna testas var tredje månad, första helgfria måndagen i varje kvartal kl 15.

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Viktigt meddelande till allmänheten finns även på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om sidorna vi länkar till

Msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – En webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Sköts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Försvarsmakten är en svensk myndighet vars främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – En kostnadsfri guide till det svenska samhället på 10 språk. Sveriges länsstyrelser ansvarar för informationen.

migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Myndighet som hanterar frågor kring migration och skyddsbehov.

Information in English

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The war in Ukraine, krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The Swedish Migration Agency (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Source criticism

Information about source criticism in English can be found at Source criticism - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. and at It's important to evaluate the sources of information, Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.

How to speak to children about the war

On krisinformation.se you can find information about how to speak to children about the war I Ukraine. Worrying About War: Questions and answers for children - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Emergency warning

More information about the Emergency warning from Swedish Authorities, Emergency warning - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen