Välkommen till byggnation av flerfamiljshus i Emmaboda centrum

Mitt i centrala Emmaboda i ett lugnt villaområde ligger Fyrklövern. Här finns nu utmärkta möjligheter att bygga smakfulla och hemtrevliga flerfamiljshus med upp till 50 lägenheter enligt en ny detaljplan.

Husen kommer vara granne med ER-sjön med gångavstånd till handel, bad och träningscenter, samhällsservice och tåg- och busstation.

- Det känns oerhört bra att få erbjuda en sådan markanvisning med sjönära miljö, gröna vandringsstråk och samtidigt centralt, säger Niclas Beermann, teknisk chef Emmaboda kommun.

Planområdet ligger i centrala Emmaboda och omfattar delar av fastigheten Emmaboda 4:1. Planområdet avgränsas av Brovägen i norr och Bygdevägen i syd - östlig riktning och naturområde intill Bjurbäcken i väster. Planområdet omfattar en areal på ca 1,6 hektar.

Det nya området planeras att bli en integrerad del av Emmabodas tätort genom att bostadsområdena knyts samman med ny bebyggelse och nya rekreationsstråk. Inom området föreslås en blandning av flerbostadshus och sammanbyggda enbostadshus om två till fyra våningar.

Mer information om projektet: www.emmaboda.se/fyrklovern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Niclas Beermann, teknisk chef Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 71, e-post: niclas.beermann@emmaboda.se

Till toppen