Grafisk profil

Emmaboda kommuns logotyp

Vår logotyp består av kommunvapnet tillsammans med texten ”Emmaboda kommun”. Syftet med logotypen är att våra målgrupper lätt ska känna igen information som kommer ifrån kommunen. Logotypen enar oss.

Den skapar samhörighet mellan anställda och förtroendevalda i hela organisationen. Genom att överallt använda samma symbol ger vi också en samlad bild utåt - ett bra intryck.

Med logotypen vill vi sprida kunskap om de verksamheter som vi driver och
utvecklar. För att våra invånare lätt ska veta att det är kommunen som är
avsändare ska logotypen finnas med på allt material som når våra externa
mottagare.

För att visa kommunens delaktighet i eller som anordnare av olika projekt och
aktiviteter är det viktigt att kommunens logotyp finns med även i sådana
sammanhang.

Lika viktigt som att logotypen finns med överallt är det att vi alla använder
samma utseende på organisationens namn. Vi ska därför alltid stava Emmaboda kommun med versalt E i Emmaboda och gement k i kommun, exempel ”Emmaboda kommun”.

Logotypen får endast användas i kommunala sammanhang. När det handlar om kommersiella syften och marknadsföring av kommunen som geografiskt område finns det en speciell symbol, hjäpplet, som då ska användas.

Mer information om hur du får använda Emmaboda kommuns logotyp hittar du i den grafiska profilen. Kontakta informationsavdelningen om du behöver logotypen eller har frågor.