Emmaboda kommun satsar på en ny arena för cirkulär ekonomi: ReMake

Den 14 oktober invigs ReMake, verkstäder,fik, showroom och konferensrum i bottenplanet vid Nöjesindustrin Emmaboda. ReMake drivs av det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB och är en del i en satsning att på ett innovativt sätt kombinera arbetsmarknadsåtgärder med återbruk.

- Idén bakom ReMake - Upcycling & Recycling kom till under 2019 när Möjligheternas Hus påbörjade sitt utvecklingsarbete inom ramen för sitt givna uppdrag , att öka återbruket och minska arbetslösheten inom Emmaboda kommun, säger Fatima Sigurd, vd Möjligheternas Hus AB.

I ReMakes lokaler finns snickeri, textil-, väv-, tapetserare-, och glasverkstad samt UF fik, showroom och konferenslokaler. De färdiga produkterna som kommer från återbruk ska säljas i en ny e-handelsplattform.

- Tanken är att hos ReMake ska man lära sig olika material, tekniker och verktyg. Genom den kunskapen ger de våra deltagare bättre förutsättningar till vidare utbildning och in i arbetsliv, säger Fatima Sigurd.

ReMake kommer initialt finansieras av ESF – Europeiska socialfonden och Möjligheternas Hus AB under perioden 2020 - 2022. Satsningen genomförs i samarbete med Emmaboda kommun, Kommun- förbundet i Kalmar län, Samordnings- förbundet, UF-Ung Företagsamhet, Centrum Sydost, Företagarna, Farmer Rain AB, Långasjö pall AB.

För mer information kontakta:

Fatima Sigurd, VD Möjligheternas Hus AB,
Telefon: 0471-24 98 51
e-post: fatima.sigurd@emmaboda.se

Till toppen