Miljökalendern ersätts med information på webb-sophämtningsschemat skickas fortsatt ut till alla hushåll

I tjugo år har Emmaboda kommun givit ut Miljökalendern med olika teman för varje år. Kalendern har förutom månadsalmanackan innehållit information från kommunens förvaltningar och bolag.

Sätten att ge och söka information har ändrats mycket under dessa tjugo år. Även om en del invånare fortfarande tycker om att ha en kalender på väggen så har efterfrågan på information i den formen minskat.

Den information som kommuninvånarna efterfrågar idag är mer aktuell och kortlivad. Det innebär att Miljökalendern har reducerats till att innehålla information som blir statisk i ett helt år. Emmaboda kommun strävar efter att ge aktuell information när behov uppstår. Det kan handla om planerade bostadsområden, ändringar i service eller information i samband med händelser i omvärlden. Snabb och behovsstyrd information gör sig bäst på kommunens webbplats och sociala medier medans information med längre hållbarhet publiceras i annonser i dagspress samt broschyrer.

En del av informationen i Miljökalendern har dock varit av karaktären att den varit aktuell under ett kalenderår. Det gäller till exempel schemat för sophämtningen som funnits på ett uppslag i kalendern. Sophämtningsschemat kommer fortfarande att skickas ut till hushållen genom Emmaboda Energi AB:s försorg tillsammans med information om energibolagets övriga tjänster.

Björn Boode, kommunikatör och ansvarig för Miljökalendern
telefon: 0471-24 90 15, e-post: bjorn.boode@emmaboda.se

Till toppen