100 procent och 100 mil fiber på 10 år

Nu har Emmaboda kommun nått en milstolpe i sin fibersatsning: kommunen är en av de absolut första i Sverige att erbjuda samtliga hushåll bredbandsfiber.

Under året har Emmaboda kommun arbetat med sista etappen i utbyggnaden av fiber på landsbygden. Det innebär att de som vill kan få tillgång till bredband med 1000Mb kapacitet.

Utbyggnaden på landsbygden görs av Emmaboda kommun med stöd från Landsbygdsprogrammet. I samhällena har Emmaboda Energi genomfört fibreringen.

- Nu har alla som under utbyggnadskampanjen anmälde sitt intresse blivit anslutna Men vi är säkra på att fler kommer ansluta sig framöver, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun.

Arbetet initierades av en motion av Lennart Gustavsson (C) 2010, vilken ledde till ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen och där sedermera Emmaboda Energi involverades.

- På landsbygden har Emmaboda Energi ofta lagt ner fiber samtidigt som de lagt ner elkablar i marken (inom sitt elnätsområde), vilket har resulterat i ett kostnadseffektivt arbete och samtidigt ett robust elnät, säger Bo Sunesson, ordförande Emmaboda Energi.- Med denna satsning har vi möjliggjort för privatpersoner och företag i hela kommunen att få en snabb uppkoppling, det är en viktig milstolpe i vår kommuns utveckling, avslutar Johan Jonsson.

 

Johan Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun, telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Bo Sunesson (C), ordförande Emmaboda Energi AB,
telefon: 070-2497204

Till toppen