Emmaboda kommun får projektstöd för att utveckla hållbar transportförsörjning

Trafikverket har gett klartecken till projektet ”Verktygslåda för landsbygdsmobilitet” till Emmaboda kommun och fyra andra stationssamhällen i Småland. Under 2022-2023 ska en kartläggning göras för att sedan ligga till grund för planering av nya lösningar för transporter, kollektivtrafik med mera.

I projektet ingår fem stationssamhällen i Småland (Emmaboda, Vislanda, Vaggeryd, Lessebo och Hultsfred). De har en uttalad ambition att utveckla sina stationsområden och jobbar redan idag med Agenda 2030, med fokus på att minska det fossila avtrycket för invånarnas boende, transporter och konsumtion. ”Verktygslåda för landsbygdsmobilitet” är knutet till projekten Hållbara stationssamhällen 2.0 och Smart Housing Småland.

- Väldigt roligt och spännande att Emmaboda nu blir del av ett utvecklingsprojekt, som verkligen ligger linje med vårt arbete för en utvecklad Emmaboda station. Dessutom kan projektet bidra till hur andra orter i landet kan arbeta med sina stationslägen, för att stärka attraktiviteten i mindre tätorter med en tågstation och stationsområdet som hävstång, säger Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef Emmaboda kommun.

Under tolv månader ska kommunerna under ledning av företaget RISE kartlägga behov, matcha transporttjänster och andra lösningar till lokala behov, bedöma potentialer och identifiera nödvändiga förutsättningar för att de ska kunna drivas långsiktigt på affärsmässiga grunder, samt etablera samarbeten med potentiella leverantörer/operatörer. Allt sker i samverkan med kommuner och lokala aktörer samt kommersiella leverantörer/operatörer av olika mobilitets- och transporttjänster.

Liknande projekt har gjorts i andra delar av Sverige där man kommit fram till lösningar som exempelvis samordning av transporter förbättrad tillgång till kollektivtrafik, ökad cykling och gång, tillgång till delad mikromobilitet och modernare/elektrifierade fordon, leveransboxar och retursystem.

Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 79, e-post: asa.albertsson@emmaboda.se

Till toppen