Förtydligande av pressmeddelande om kommunfullmäktige- och kommunstyrelsemöten enligt plan

I pressmeddelandet från den 19 mars klargörs vad som gäller enligt lag, vilket vi vill förtydliga:

Lagen tillåter att ledamöter får delta på distans men då ska fullmäktige ha beslutat om det. Det samma gäller deltagande på distans i andra politiska forum så som nämnder och utskott. Vad det gäller Emmaboda kommun har inte fullmäktige fattat ett sådant beslut vilket innebär att vi inte kan hålla sammanträden på distans i dagsläget.

För att hålla sammanträden på distans krävs även en teknik som klarar kraven för deltagande på distans.

Den tekniken anser vi att vi inte ha tillgång till idag.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen