Emmaboda kommun öppnar för digitala möten i de politiska organen

Kommunfullmäktige tog beslut om att samtliga sammanträden i de politiska organen ska ges möjlighet att hållas på distans.

I dagsläget finns verktyg för att genomföra digitala möten genom exempelvis Teams. Möten som genomförs digitalt måste följa kommunallagen: deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Digitala möten kan hållas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder, samtliga beredningar, samtliga utskott och krisledningsnämnden. Ordförande i respektive organ avgör om mötet ska ske på distans.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen