Emmaboda kommun återinför distansundervisning på Vilhelm Mobergsgymnasiet

Trängsel är en stor riskfaktor för smittspridning, en åtgärd för att minska trängseln på gymnasiet är att alla elever inte är på skolan samtidigt.

Bildningsförvaltningen ges i uppdrag att planera för att gymnasiets teoretiska utbildningar från och med 2020-11-16 till 2020-12-31 bedrivs som distansundervisning på minst 40%, men gärna på 60-80%.

Tekniska kontoret ges i uppdrag att planera för att, vid behov, från och med 2020-11-16 erbjuda gymnasieelever matlådor. Planeringshorisonten är även här skolåret ut.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
telefon: 0471-24 90 10

Till toppen