Emmaboda kommunkoncern återinför distansarbete

Trängsel är en stor riskfaktor för smittspridning, en åtgärd för att minska trängseln är att alla inte är på arbetsplatsen samtidigt. Inom Emmaboda kommunkoncern återfinns flertalet viktiga samhällsfunktioner, det är prioriterat att tillse att dessa inte drabbas av covid-19 samtidigt.

Krisledningsnämndens ordförande beslutar att de anställda i Emmaboda kommunkoncern som kan arbeta hemifrån skall göra det från och med 2020-11-11 och till och med 2020-12-08.

Om arbetet, arbetsmiljön eller annan anledning kräver det, kan närmsta chef besluta att medarbetaren skall vara på arbetsplatsen. Ett riktmärke är minst 80% distansarbete, där så är möjligt.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
telefon: 0471-24 90 10

Till toppen