Emmaboda kommun stänger kommunala sporthallar och gymnastiksalar mellan 21 december till den 24 januari 2021

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, är allvarligt i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor. Därför hålls alla kommunala sporthallar och gymnastiksalar stängda mellan den 21 december till den 24 januari 2021.

Fredagen den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya, skärpta, rekommendationer. En av skärpningarna berörde sporthallar eller liknande. Undantag får göras för skolans idrottslektioner, men idrott utomhus uppmanas till under januari månad 2021

Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut, utefter ny nationella råd. Beslutet ska behandlas av Krisledningsnämnden i januari 2021. Beslutet kan inte anses ha samhällsstörande påverkan.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen