Emmaboda kommuns fritidsgårdar uppmanas till utomhusaktiviteter från 21 december till den 10 januari 2021

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, är allvarligt i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.

Fredagen den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya, skärpta, rekommendationer. En av skärpningarna berörde fritidsgårdar. Fritidsgårdarna är öppna men de organiseras så att grupperna inte blir mer än åtta personer och man uppmanas nu till att bedriva verksamheten som utomhusaktiviteter under perioden 21 december till 10 januari.

Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut, utefter ny nationella råd. Beslutet ska behandlas av Krisledningsnämnden i januari 2021.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen