Allaktivitetshus och träffpunkter

Ett barn och en äldre herre som spelar biljard

Socialtjänsten skapar möjligheter för att en aktiv meningsfull samvaro finns för människor i alla åldrar. Det finns fyra allaktivitetshus i anslutning till de särskilda boendena i kommunen.

Några av dessa mötesplatser är generations- och kulturöverbryggande. På dessa erbjuds du möjligheter att träffa nya och gamla vänner och ta del av olika aktiviteter och arrangemang.

Utbudet på allaktivitetshusen utformas utifrån intressen och önskemål. Möjligheter finns att själv vara den som engagerar sig och håller i något som man kan och har intresse av. Det egna ansvarstagandet, inflytandet och delaktigheten är lika viktiga ingredienser som aktiviteterna och arrangemangen i sig själva.