Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nöjda med Emmaboda kommun

Vi är väldigt ödmjuka inför Covid-19 och risken för smitta inom våra verksamheter och förbereder och anstränger oss till det yttersta för att motverka det.

Därför är det skönt och glädjande att Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som med anledning av den pågående smittspridningen gjort en riktad tillsynsinsats av särskilda boenden och hemtjänst, inte fann något att anmärka på i Emmaboda kommun.