Inga ytterligare fall av covid-19

Ett flertal personer är nu provtagna men samtliga hade negativt svar för covid-19, förutom de två redan kända fallen.

De två som testats positivt är isolerade och har inte vistats på sina arbetsplatser de senaste 11 dagarna.

Arbetet med spårning av eventuell smitta pågår och utförs av smittskyddsläkaren.