Hemtjänstens arbete under pandemin

Hemtjänsten i Emmaboda kommun kommer fortsätta att arbeta med nya lösningar på hur man kan träffas säkert. Samtidigt måste alla i Emmaboda kommun och i samhället tillsammans orka hålla ut och följa myndigheternas riktlinjer så som att det fortfarande råder besöksförbud på särskilda boenden.

Med covid 19-pandemin förändrades hemtjänstens arbete på många olika sätt. Många fysiska förutsättningar förändrades. Besöksförbud infördes, särskilda boenden och allaktivitetshus stängdes. Medarbetarna fick lära sig att arbeta med skyddsutrustning vilket fortfarande gäller.

Medarbetarna i hemtjänsten har under pandemin lidit med personerna som vi stödjer och som drabbats av isolering. Vi ser att människor påverkas både psykiskt och fysiskt av att vara isolerade från familj och vänner. Hur gärna vi än vill kan vi inte ersätta kontakten med närstående.

Hemtjänstens medarbetare försöker finna lösningar för att människor ändå ska kunna mötas utomhus med avstånd, utomhus med skärmvägg, musikunderhållning utomhus, videosamtal med mera. De enkla och naturliga mötena som uppstår när samhället är öppet förekommer inte och de är väldigt saknade. Hemtjänsten försöker svara på frågor så gott det går. Till sist är det ändå alla i samhället som tillsammans måste ta ansvar och hjälpas åt.

Till toppen