Allmänna råd om covid-19 till allmänheten - Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Pandemin är inte över - Fortsätt håll avstånd, tvätta händerna och följ myndigheternas rekommendationer. Det är allas ansvar att stoppa smittan.