Du spelar roll

Du spelar roll logo

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Det är 430000 barn i Sverige. Uppmärksamhet­sveckan Spelar roll syftar till att sprida kunskap och väcka samtal kring hur föräldrars alkoholkonsumtion riskerar att påverka barn negativt.

Årets uppmärksamhetsvecka infaller 8-14 februari och sätter barnombuden i fokus. Barnrättslagen slår bland annat fast att alla barn har rätt till delaktighet i frågor som rör dem och därmed också rätt att få uttrycka sin åsikt.

I Spela rolls informationsbrev kan du läsa mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns även länkar med information som kan vara av värde för dig som vill veta mer eller känner att du vill få stöd i din situation.

Stödlista för alla åldersgrupper kopplat till psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns bland annat trygghet i hemmet och olika frågor och funderingar kring hur man hantera det som kan uppstå listade.

Lättläst om barnkonventionen och barns rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.