Det räcker nu!! uppmärksammas nationellt

Emmaboda kommuns kampanj och utbildningsinsats Det räcker nu!! är ett eget initiativ för att motverka mäns våld mot kvinnor - våld i nära relation. Nu uppmärksammar Nationellt centrum för kvinnofrid kampanjen.

På Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats tas Det räcker nu!! som ett gott exempel på vad en kommun kan göra för att motverka mäns våld mot kvinnor. Bland annat tar man upp Emmaboda kommuns utbildningsinsatser för förtroendevalda och alla kommunens anställda.

Läs mer: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.