Nytt samverkansområde för räddningstjänsten 

Från och med torsdag den 2 december ingår räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn i ett gemensamt operativt ledningssystem.

Därmed kommer den operativa ledningen för dessa kommuners räddningstjänster utövas gemensamt. Bakgrunden till detta är nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ställer högre krav på ledning av operativ räddningstjänst. 

Vad innebär förändringen i praktiken?

För de nio samverkande kommunerna kommer det att finnas en gemensam vakthavande räddningschef (VRC) som har det övergripande ansvaret för räddningssystemet samt är också tjänsteman i beredskap. Denna funktion har respektive organisation idag benämnt som räddningschef i beredskap (RCB), en funktion som alltså kommer att försvinna från och med den 2 december 2021.

Det kommer finnas ett gemensamt vakthavande befäl (VB) på Trygghets- och larmcentralen i Kalmar (TLC). VB är involverad i alla räddningsärenden från det att samtalet kommer in till SOS alarm. VB har ett nära samarbete med larmoperatörerna på TLC.

Det kommer finnas två regionala insatsledare (RIL) i området. En som utgår från den norra delen av samverkansområdet och en som utgår från den södra delen av samverkansområdet.

Utöver detta så kommer övriga befälsfunktioner i respektive organisation vara bemannade enligt samma princip som tidigare. Yttre befäl kommer från och med den 2 december 2021 att byta benämning till insatsledare.

Alla funktioner i befälsleden såsom vakthavande räddningschef, vakthavande befäl, regionala insatsledare, insatsledare, med flera följer nya riktlinjer från MSB vad gäller enhetligt ledningssystem för alla räddningstjänster i Sverige.

Tjänsteman i beredskap

För att komma i kontakt med tjänsteman i beredskap (TiB) så ska alla nio kommuner från och med den 2 december ringa trygghets- och larmcentralen på 0480-45 75 75. De kommer då i ett första steg få prata med en operatör som i sin tur kontaktar TiB för hantering av ärendet.

Vill ni ha mer information om vad den nya samverkan innebär för räddningstjänsten så är du välkommen att kontakta:
Hans Erlandsson
Räddningschef
0471-24 98 81 hans.erlandsson@rfet.se