Kampanj om alkoholdrickande

Med kampanjen Spela roll uppmärksammar vi under vecka 7 på kommunens facebooksida barn som växer upp i familjer där någon dricker för mycket alkohol.

Syftet med uppmärksamhetsveckan Spela Roll! är att sprida kunskap och väcka samtal kring hur föräldrars alkoholkonsumtion riskerar att påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barns situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa. Spela Roll! återkommer varje år under denvecka som infaller runt alla hjärtans dag.

2022 års uppmärksamhetsvecka är den 14–20 februari.

Läs mer på www.duspelarroll.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.