Är du utrikesfödd förälder?
Välkommen till kursen ”Föräldraskap i Sverige”!

”Föräldraskap i Sverige” tar upp hur det är att vara familj i ett nytt land,föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur förskola, skola och vård fungerar. 

Deltagarna får ett kursmaterial som är skrivet på lätt svenska. Kursmaterialet finns översatt till andra språk. Tolk används vid behov. Kursen omfattar fem kurstillfällen. Denna omgång kommer kursen att gå på arabiska men framöver även på andra språk.

Start onsdag 2 mars 13.30-15.30 på arabiska

Vid intresse kontakta Mohammed Abassi vid Individ- och familjeomsorgen 0471-24 96 27, Telefontid mån-tors 9.30-10.30