Sök statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre – senast 31 mars

Senast 31 mars kan ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller villkoren som anges i förordning 2019:474 ansöka om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Statsbidragets syfte är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Bidrag får lämnas för:

  1. anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre,
  2. skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer, och
  3. åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Läs mer och ansök: https://bit.ly/3N6UGHS Länk till annan webbplats.