Klimatsmarta resor i besöksnäringen

Grusväg ute i naturen

är ett projekt med mål att kunna erbjuda besökaren ett miljösmart alternativ att ta sig runt i Glasriket.

Projektet genomförs under åren 2020 – 2022 och är ett samarbete mellan flera parter. Några av de områden projektet ska arbeta för är att:

  • Göra det möjligt för den som inte har egen bil att resa klimatsmart till, från och inom destinationen.
  • Påverka resmönstret till, från och inom destinationen.
  • Lyfta fram Småland och Öland som ett gott exempel på en hållbar besöksregion med möjlighet att resa klimatsmart.
  • Öka kunskapen i regionens besöksnäring vad gäller klimatpåverkan från besöksnäringens resor samt om förutsättningarna för hur klimatsmarta resalternativ kan utveckla branschens attraktivitet.

Glasriketkommunerna har valt att erbjuda en hop on hop of buss som under sommarmånaderna trafikerar två slingor. I Emmaboda kommun har vi stopp i Emmaboda tätort, Vissefjärda, Långasjö och Boda Glasbruk. Entreprenörerna på orterna är våra samarbetspartners.

Projektet är delvis finansierat av Tillväxtverket genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Region Kalmar län är projektägare och har en styrgrupp knuten till sig bestående av representanter från Astrid Lindgrens värld, Nybro kommun (som är projektägare för Glasriket kommuerna), Ölands Turismorganisation samt Trivector Traffic AB som projektleder projektet.
Här kan du ta del av slingorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på vår destiantination