Glasriket satsar på husbilsturismen

Husbil vid en sjö.

Glasriket har genom Tillväxtverket blivit tilldelade EU-medel för att driva ett projekt som skall locka kundgruppen husbilsägare till Glasriket besöksnäring.

Samtidigt skall Glasrikets besöksnäring rustas för att ta emot denna kundgrupp på bästa sätt. Kunskapsmässigt, fysiskt och digitalt.

Tillväxtverket släppte i somras utlysningen ”Rädda företag i besöksnäringen” som är EU-finansierade stödmedel och syftar till att stödja projekt som gynnar näringslivet inom besöksnäringen.

Bakgrunden till utlysningen är det faktum att besöksnäringen är en av de näringar som drabbats hårdast av Covid-19.
AB Glasriket är en av de aktörer som sökt projektmedel i samband med utlysningen och den 15:e oktober tilldelades beslutet att Tillväxtverket beviljat Glasrikets ansökan.

Glasriket – en attraktiv destination för husbilsturismen.
Husbilsturismen växer i hela Europa, så även i Sverige. Idag har Sverige 97 husbilar per 10 000 invånare vilket sätter Sverige på en 2:a-plats i Europa vad gäller husbilstäthet per invånare.

Husbilsturismen spås även öka ytterligare i och med Covid-19 då det ses som ett tryggt sätt att resa på. Detta vill vi att besöksnäringen inom Glasriket skall kunna dra nytta av.
Husbilsturisten är en högintressant kundgrupp för Glasriket. Den stämmer bra rent målgruppsmässigt med Glasrikets målgrupp, har en säsong som sträcker sig längre än den traditionella högsommaren samt klassas som en köpstark kundgrupp.

Destination Glasriket består geografiskt av Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge kommuner samt alla vi som verka lever och bor här.

Vill du veta mer kontakta
Mia Lundholm, projektledare
Telefon: 070-369 82 61
Epost: maria.lundholm@glasriket.se