Luften är fri i Emmaboda kommun 2021

Emmaboda kommun har erhållit totalt 296 000 kr för genomförandet av Friluftslivets år 2021. Friluftslivets år är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv tillsammans med Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. 

Det officiella namnet för projektet är Luften är fri. Det är fritids- och kulturenheten som gemensamt erhållit anslaget och som nu ska genomföra följande satsningar i Emmaboda.

Emmabodas Friluftsliv - Informationsmaterial

Under första delen av året arbetas det fram ett informationsmaterial som belyser Emmaboda kommuns friluftsliv som t.ex. den vackra naturen som finns i kommunen, vilka friluftsaktiviteter som kan göras och vilka friluftsområden som finns. Materialet kommer också innehålla information om Allemansrätten och vad som menas med friluftsliv.

Väsenvandringar – kultur och natur

I april och maj kommer samtliga förskoleklasser, låg- och mellanstadieklasser att uppleva så kallade Väsenvandringar längs Bielkeleden. Det innebär dramatiserade vandringar som iscensätts av skådespelare och anpassas till naturmiljön för att ge besökarna en magisk naturupplevelse. En väsenvandring erbjuder ett annorlunda sätt att möta och utforska naturmiljöer. Med inspiration från folktro och myt väcker skådespelarna skogen till liv och låter dess väsen hjälpa besökarna att se naturen med nya ögon. Varje skolklass kommer även att få information om Allemansrätten inför besöket i skogen.

Under året kommer det dyka upp ett antal olika aktiviteter kopplade till Luften är fri - Friluftslivets år 2021 så håll gärna utkik.

För mer information:

Max Kankelwitz, fritidssamordnare, 0471–24 90 72

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur, 0471–24 92 24