Instruktionsfilmer Edlevo

Här finner du korta videofilmer, som på ett enkelt sätt beskriver olika funktioner i Edlevo.

Uppdatera kontaktuppgifter

Skicka ett informations-meddelande

Registrera frånvaro, heldag

Registrera frånvaro, del av dag

Registrera barnschema förskolan och fritidshem

Registrera barnschema fritids