Ny riskklassning -livsmedelskontroll

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för riskklassning. Därför ska alla verksamheter i hela Sverige klassas om efter den nya modellen under 2023.

Vad är nytt?
Den nya modellen fastställer kontrollfrekvensen och kommer avgöra hur ofta en verksamhet ska ha ordinarie kontroll på en femårsbasis. Förut fastställde riskklassningen kontrolltimmar.

Vad avgör hur min verksamhet klassas?
Hur en verksamhet klassas kommer främst bero på fyra saker:

- dess huvudsakliga inriktning, t.ex. om du serverar mat till slutkonsument eller om du tillverkar livsmedel som säljs via återförsäljare, är grossist, transportör, huvudkontor etc.,

- vilka aktiviteter som verksamheten utför, t.ex. inköp av livsmedel, märkning, servering av livsmedel, kylförvaring, bakning, varmhållning, nedkylning etc., och

- dess omfattning (årsarbetskrafter eller produktionsvolym), samt

- eventuella produktgrupper kopplade till särskilda regler som verksamheten hanterar.


När börjar den gälla?
Den nya riskklassningen börjar gälla från och med 1 januari 2024. Under 2023 kommer Emmaboda kommun därför att arbeta med att inhämta information om alla verksamheter och fatta beslut om att klassa om alla verksamheter.

E-tjänsten Förrätt
Under 2023 kommer det lanseras en e-tjänst Förrätt. Där kommer du som företagare kunna lämna in uppgifter som behövs för omklassningen.

Riktvärde för kontrolltid
Livsmedelsverket har beslutat om riktvärden för den ordinarie kontrollen, dvs. en ungefärlig tid som kontrollen oftast bör ta. Avvikelser från detta kan dock förekomma när det finns behov av det. För verksamheter i sista ledet (t.ex. restauranger, skolkök, butiker) är riktvärdet 3 timmar och för tidigare ledet (t.ex. tillverkande anläggningar, grossister, transportörer) och huvudkontor är riktvärdet 5 timmar.

Läsa mer
Du kan läsa mer om den nya riskklassningen på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024.