Bygg- och miljönämnden delar ut priser

Den 19 april beslöt Bygg- och miljönämnden att belöna följande:

För förtjänstfullt byggnadsvårdsarbete utses Johan Kroon och Egon Eriksson, Harebo 1:7 samt Johan Larsson, Harebo 1:28 till mottagare av Bygg- och miljönämndens pris med 10 000 kronor att dela på.

Emmaboda Golfklubb får pris för förtjänstfullt naturvårdsarbete och tilldelas Bygg- och miljönämndens pris med 10 000 kronor.

Bygg- och miljönämndens hedersomnämnande tilldelas AMB Industri AB för deras miljöarbete särskilt med avseende på deras installation av ett flertal laddplatser för elbilar att tillgå personal och besökare.