Anbudsförfrågan jaktarrende

Är du intresserad av jakt och inte har egen jaktmark som du kan jaga på så finns möjligheten att arrendera av kommunen.