Rådhusgatan avstängd vid kommunens besökscenter

Från och med den 17 oktober till 19 maj 2023 är en del av Rådhusgatan avstängd på grund av att lägenheter ska byggas om till kontor. Ingången till besökscenter kommer dock vara öppen som vanligt. För allas säkerhet kommer passagagen dit förses med skyddstak.

I samband med byggnationen av kommunhuset kommer infarten från Järnvägsgatan till Rådhusgatan var helt avstängd för trafik 30 meter in på Rådhusgatan. I det inhängande området ska containrar och byggbodar placeras. Trottoaren på västra sidan är tillgänglig för passering för gående.