Upphandling under tröskelvärden

Under tröskelvärdena ska upphandlingarna annonseras i publik databas. Det innebär att det inte räcker att annonsera i lokal tidning eller på kommunens hemsida. I Emmaboda kommun annonserar vi via Visma Tendsign.

Förenklad upphandling

Alla leverantörer har rätt att delta. Förhandling får förekomma med en eller flera anbudsgivare

Urvalsförfarande

Alla leverantörer har rätt att ansöka om att lämna anbud. Endast de som uppfyller kraven inbjuds att lämna in anbud. Förhandling får förekomma.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till 615 312 kr för varor, tjänster och byggentreprenader. Dessa behöver inte annonseras.

Till toppen