Krishantering

Vid en krishändelse har kommunen ett lokalt områdesansvar som innebär att vi har informations- och räddningsansvar inom kommunens geografiska område.

Till vår hjälp finns det en utarbetad ledningsplan för extraordinära händelser i fredstid. Vid en kris kan också krisledningsnämnden aktiveras. Vårt kommunalråd Johan Jonsson är ordförande i krisledningsnämnden.

För att organisera hjälp till de drabbade vid en större kris har kommunen tillgång till en POSOM-grupp som består av räddningspersonal, psykolog, präst och sjuksköterskor.