Årets trygghetsmätning i Emmaboda kommun

Polis och Emmaboda kommun

I årets trygghetsmätning för Emmaboda kommun ses ett förbättrat resultat jämfört med tidigare år, framförallt när det gäller utanför centralorten.

Polismyndigheten har sedan 1998 årligen genomfört en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. Resultatet används av kommunen tillsammans med polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet. I Emmaboda kommun har undersökningen skickats ut till 600 invånare och svarsfrekvensen är drygt 57 procent.

Mätningen visar att det i Emmaboda tätort finns en högre grad av upplevd otrygghet och osäkerhet jämfört med övriga orter i kommunen. Mätningen bekräftar den lägesbild som polisen tillsammans med kommunen tagit fram till det lokala brottsförebyggande rådet, lokalt BRÅ.

Utanför tätorten visar undersökningen på så kallade normalvärden förutom på punkten oro för inbrott i källare, vind, garage och bostad. En väntad reaktion på att det har varit ett antal inbrott i ytterområdet.

Glädjande är att andelen som uppger att de har blivit utsatta för så kallade mängdbrott fortsätter att minska både i tätorten och på övriga orter. Den sociala tilliten och tilliten till polisen uppges också vara högre.

Sedan juli 2023 har kommunen ett utökat brottsförebyggande ansvar där samverkan med polismyndigheten och civilsamhället är centralt. Polisen och kommunen fortsätter samarbetet för att öka den upplevda tryggheten i kommunen, bland annat genom det ny uppstartade lokala BRÅ, där polis, kommun, räddningstjänst, Svenska kyrkan, föreningsliv och näringsliv samverkar.

Kopplat till den nya lagstiftningen ska en handlingsplan med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder tas fram senast 1 juli 2024. Kommunens initiativ med nattvandring kommer också fortsätta.

"Vi ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete för att utveckla hela kommunen tillsammans med övriga aktörer och medborgare” säger Louise Sandqvist, Emmaboda kommun och Joakim Andrén, Polisen.

För mer information kontakta:

Louise Sandqvist,

Folkhälso- och brottsförebyggande samordnare, Emmaboda kommun

louise.sandqvist@emmaboda.se

Telefon: 010- 353 10 75

Joakim Andrén

Kommunpolis, Emmaboda och Torsås Kommun

joakim.andren@polisen.se

Till toppen