Samefolketsdag, 6 februari

samiska flaggan

Lihkku sámi álbmotbeivviin!  

Det är nordsamiska och betyder: Grattis på samiska nationaldagen! Nordsamiska är det största av de nio samiska språken.

Det samiska folket, tillhör tillsammans med sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar de 5 nationella minoriteterna i Sverige. Samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch tillhör det svenska minoritetsspråken.

Det nationella minoriteterna rätt till sin kultur och sitt språk enligt flera lagar: Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, språklagen Länk till annan webbplats.(2009:600), skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:453), bibliotekslagen (2013:801) och diskrimineringslagen (2008:567).

Som kommun är vi skyldig att informera om minoritetsgruppernas rättigheter som exempelvis rätt till modersmålsundervisning i grundskolan även om spårket inte pratas hemma, om skolan kan hitta en lärare. Du kan läsa mer om Emmaboda kommuns skyldigheter på sidan Nationella minoriteter. Öppnas i nytt fönster.

För att uppmärksamma samerna denna vecka har både huvudbiblioteket i Emmaboda och skolbiblioteket på Bjurbäcksskolan 7-9 så kallade bokskyltningar med samiskt tema. För dig som vill hitta fler böcker på samiska kan vi tipsa om appen ”Bläddra” Länk till annan webbplats. som Kungliga biblioteket har utvecklat. Den finns att ladda ner i appbutikerna.

 

Till toppen