Nya regler och stödnivåer för hemsändningsbidrag

Kommunfullmäktige har antagit nya regler för hemsändningsbidrag som börjar gälla 1 april 2024. Då införs två olika bidragsnivåer, en för leveranser i kommunens lands- och glesbygd och en för leveranser i Emmaboda/Lindås tätort.

Stödet för hemsändning av matvaror utgår till livsmedelshandlare på landsbygden som tecknat avtal om hemsändning med Emmaboda kommun. Från och med 1 april blir bidraget 200 kr/leverans i kommunens lands- och glesbygd och 120 kr/leverans i Emmaboda/Lindås tätort.

Syftet med hemsändningsbidraget i Emmaboda kommun är att upprätthålla och fortsätta trygga varuförsörjningen i lands- och glesbygd genom att erbjuda hemsändning till äldre och personer med funktionsvariationer som inte själva kan ta sig till sin livsmedelsbutik.

Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet kring vem som är berättigad hemsändning, vem som får utföra leveranserna och ta del av bidraget samt vilka regler som ska följas vid hantering av hemsändningsbidrag.

- Just nu håller vi på och tecknar nya avtal baserat på förändringarna med de handlare som vill och har möjlighet att utföra hemsändning, säger Ann-Christine Torgnyson, handläggare för Hemsändningsbidraget på Emmaboda kommun.

Senare i år kommer Emmaboda kommun att ta över ansvaret att godkänna de kunder som vill nyttja möjligheten till hemsändning. Idag anmäler man sitt behov till handlaren.

- Det kommer ta ett tag tills vi satt upp nya rutiner för anmälan och under tiden går det bra att göra som tidigare och anmäla sig till den handlare man vill få sin hemsändning från, säger Ann-Christine Torgnyson.

Länk till de nya reglerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information:

Ann-Christine Torgnyson
ann-christine.torgnyson@emmaboda.se

010-353 10 12 Länk till annan webbplats.