Fjärrundervisning för åk 7 och 8 på Bjurbäcksskolan under vecka 9 2021

Onsdag 24 februari meddelade smittskyddsläkaren Kalmar län en rekommendation att bedriva hel eller delvis fjärrundervisning vid länets högstadieskolor och gymnasier under vecka 9 2021.

Följande gäller under vecka 9:

  • åk 7 och 8 på Bjurbäcksskolan har fjärrundervisning under vecka 9 2021 och åk. 9 har vanlig undervisning på plats i skolan
  • Bildningsförvaltningen/Bjurbäcksskolan 7-9 ska erbjuda elever med behov av extra stöd att vara på plats i skolan.
  • elev som vill vara på skolan, ej får nekas detta.
  • från vecka 10 2021 gäller normal undervisning på plats i skolan för samtliga årskurser.