Fritidsgården bedriver sin verksamhet utomhus under vecka 9 2021

Eftersom Bjurbäcksskolan 7-9 kommer ha delvis fjärrundervisning under vecka 9 2021 kommer fritidsgården att bedriva aktiviteter utomhus under vecka 9 2021, för att uppnå syftet med fjärrundervisningen.