Lägre nivå i Sliparedammen i Johansfors

Sliparedammen i Johansfors som ägs av Emmaboda kommun kommer under den närmaste tiden att hållas på en lägre nivå än vanligt i samband med att dammen kontrolleras inför eventuella förbättringsåtgärder.

Sänkningen görs för att minska trycket på dammvallen och utförs med godkännande från Länsstyrelsen eftersom det är arbete i ett vattendrag.

Redan innan den planerade sänkningen skulle genomföras har någon på kvällen onsdag den 29 september obehörigen först gjort åverkan på konstruktionen för att sedan öppna dammluckorna vilket medfört att dammen på ett okontrollerat sätt har tömts. Detta har riskerat att påverka den nedströms liggande Stampadammen där vattennivån hastigt ökade. Det för årstiden ovanligt stora vattenflödet i Lyckebyån har alltså också fått ett tillskott som kan påverka dammar även längre ner i ån negativt.

Att tömma en damm okontrollerat medför risker för översvämningar och skador på nedanför liggande dammar men kan också påverka bottensediment.

Vare sig den olovliga lucköppningen gjorts av okunskap som ett upptåg eller medvetet med bristande förståelse för möjliga konsekvenser ser kommunen allvarligt på det inträffade.