Extrasatsningar i löneöversynen för Emmaboda kommun

I årets löneöversyn för Emmaboda kommun så satsar vi 2,3 miljoner kronor extra på personalen inom Kommunals avtalsområde.

Utöver lönelägesanalyser och yrkanden från fackliga parter har det i år även inkommit yrkande från samtliga enhetschefer inom vård och omsorg i Emmaboda kommun som även det har beaktats. Enhetscheferna menar på att detta är ett av flera sätt att säga tack till den personalen som har jobbat på under ännu ett hårt pandemiår. Utöver satsningen inom kommunals avtalsområde så riktar kommunen även extra pengar till både lärargrupper men också till gruppen sjuksköterskor.

- Detta är extrasatsningar som är väl investerade pengar i samtliga dessa yrkesgrupper, både för att vi som arbetsgivare kan vara än mer konkurrenskraftiga i kommande rekryteringar, men även för att behålla värdefull kompetens, säger Johan Jonsson, Kommunstyrselens ordförande, tillika Personalutskottets ordförande en kommentar.

Förutsättningarna för extrasatsningarna utgår från de löneavtal som finns, det vill säga individuell och differentierad lönesättning utifrån aktuellt löneläge och prestation.

Totalt satsar Emmaboda kommun drygt 4,2 miljoner kronor i år, utöver den ordinarie löneöversyn.

Johan Jonsson (C), Kommunstyrelsens ordförande