Rysslands angrepp mot Ukraina

Rysslands angrepp mot Ukraina skapar oro också i Kalmar län.

Ett bra sätt att hantera sin oro är att följa händelseutvecklingen och prata med andra om det som händer. Tänk särskilt på barnen och de unga. Hjälp till att förklara vad som händer och gör det utifrån trovärdiga källor. Rykten sprids snabbt - var källkritisk! En trovärdig webbplats att utgå från är Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ger samlad krisinformation från svenska myndigheter. På Krisinformation.se hittar du länkar till olika typer av stöd vid oro, bland annat hur du pratar med barnen om oro kring omvärldsläget.

Försvarsmaktens bedömning är att risken för ett militärt angrepp mot Sverige är låg. Länets krisberedskapsaktörer följer utvecklingen i länet och omvärlden. Det finns en ökad vaksamhet på olika typer av incidenter eller störningar i samhället. Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen, Regionen, länets kommuner och andra aktörer i Krissamverkan Kalmar län har löpande dialog och anpassar beredskapen utifrån händelseutvecklingen.

Följ gärna händelsen på Försvarsmakten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och sammankallande för Krissamverkan Kalmar län, där alla aktörer i länet deltar, diskuterar behov av åtgärder och får en gemensam bild av händelseutvecklingen.

Länsstyrelsens arbete har fokus på hur angreppet mot Ukraina kan påverka oss i länet, och utgår från våra säkerhetspolitiska mål och är i linje med det som regeringen och andra nationella myndigheter gör.

Besök länsstyrelsens webbplats och läs mer om det regionala arbetet kopplat till Rysslnads angrepp på Ukraina. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risk för påverkanskampanjer

I osäkra lägen är det extra viktigt att vara uppmärksam på eventuell desinformation och påverkanskampanjer. Vi har alla ett ansvar för att vara källkritiska och tänka efter ett varv extra innan vi sprider information vidare. Viktiga frågor att ställa sig är till exempel vem som står bakom informationen och vilket syfte avsändaren har med att sprida den.

Om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om källkritik på flera språk via informationssverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påverkan på Emmaboda kommun

Emmaboda kommun har en beredskap för en ökad flyktingström från Ukraina. Kommunen har inventerat sina lokaler och det finns lämpliga platser i kommunen som är förberedda att öppnas med kort varsel.

Information som vänder sig till barn och unga

Om oron för krig - frågor och svar för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla aktuellt - om kriget i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.