Kristina Persson utsedd till årets tjänsteman av föreningen Företagarna Emmaboda kommun

Sedan 2019 har Företagarna Emmaboda delat ut priset Årets tjänsteman/politiker. 2022 års pris har delats ut till Kristina Persson, Bygg- och miljöchef på Tekniska förvaltningen, Emmaboda kommun.

Motiveringen lyder:

”Kristina Persson är tjänstemannen som utgår från kommunens och kommuninvånarnas bästa. Kristina är alltid tillmötesgående och kan problem lösas inom lagens råmärken ser hon till att det blir så.”

- Det känns mycket hedrande att Företagarna har tilldelat mig detta pris, säger Kristina Persson.