Socialnämnden i Emmaboda kommun inrättar stipendium

Socialnämnden i Emmaboda kommun har beslutat om att inrätta ett stipendium till elev/er vid Vilhelm Mobergsgymnasiets Vård-och omsorgsprogram tre årskurser. Det som ett led i arbetet mot Vård-och omsorgscollege Kalmar läns vision Människa till människa – tillsammans skapar vi vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden.

Stipendiet delas ut första gången i samband med vårterminens avslutning i år och kommer därefter att fortsätta delas ut varje år vid samma tidpunkt.

- Vi förtroendevalda i Socialnämnden är stolta över våra verksamheter inom äldreomsorg, funktionsstöd och kommunala hälso-och sjukvården. Vi vill att våra medarbetare ska fortsätta att utveckla vården och omsorgen samt att unga på väg ut i arbetslivet ska vilja söka sig till Socialnämndens verksamheter. Innan dess vill vi förstås att unga personer som ska välja gymnasieutbildning ska finna vård-och omsorgsutbildningen attraktiv och vilja söka den. En stor del av framtidens arbetstillfällen finns inom vård- och omsorg, säger Stefan Nyström, Socialnämndens ordförande i Emmaboda kommun.

I grunderna för stipendiet anges bland annat att eleven under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (praktik) ska ha visat intresse och ett professionellt förhållningssätt för personer i behov av socialnämndens verksamheters stöd, omsorg och vård, i enlighet med Socialnämndens Socialtjänstplan tillika värdegrund- Ditt ansvar, vårt stöd- ett självständigt liv.

Stipendiet omfattar som mest totalt 8000 svenska kronor per år enligt fördelning; 1000 kr per stipendiat i årskurs 1 respektive årskurs 2 samt 2000 kr per stipendiat i årskurs 3.

I pressmeddelandet bifogas en bilaga med statuterna för Socialnämndens stipendium , 35.8 kB. samt beslutet. , 121.1 kB.

För mer information om kontakta:

Stefan Nyström, Socialnämndens ordförande i Emmaboda kommun
Telefon: 070-530 84 77, e-post: stefan.nystrom@politiker.emmaboda.se

Till toppen