Emmaboda kommun förlänger beslut som rör covid-19 och stänger bowlinghall och biblioteksfilialer

Krisledningsnämnden tog den 19 november beslut om att förlänga matservicen för 70 år och äldre, utökat hemsändningsbidrag, stöttning av näringsliv och att stänga bowlinghallen och biblioteksfilialerna samt om tillägg för fritidsgårdarna.

Besluten om matservice, utökat hemsändningsbidrag och stöttning av näringsliv togs våren 2020.

Återinförande stöttning av näringsliv

Förnyas och förlängs till och med 2021-01-31. Nytt anstånd kan ej beviljas på tidigare beviljat anstånd.

Beslut om stöttning av näringsliv 26 mars 2020 Länk till annan webbplats.

Utökat hemsändningsbidrag

Beslutet om det utökade hemsändningsbidraget förlängs till och med 2021-01-31.

Beslut om hemsändningsbidrag 18 juni 2020 Länk till annan webbplats.

Beslut om hemsändningsbidrag 27 mars 2020 Länk till annan webbplats.

Matservice

Matservice förlängs till och med 2021-01-31

Beslut om matservice 6 april 2020 Länk till annan webbplats.

Beslut om matservice 8 april 2020 Länk till annan webbplats.

Emmaboda fritidsgård

Emmaboda fritidsgård (kommundriven) kommer fortsatt hålla öppet. Verksamheten ska organiseras så att grupperna inte blir fler än 8 personer per grupp. Övriga fritidsgårdar (föreningsdrivna). Föreningen avgör om verksamheten kan fortsätta och samtidigt uppfylla normen max 8 personer i varje grupp. Beslutet gäller från och med tisdag 2020-11-24, till och med tisdag 2020-12-22.

Bowlinghall

Bowlinghallen stängs för externa besökare från och med 2020-11-23, till och med 2020-12-22.

Bibliotek

Det inte är tillåtet att vistas på huvudbiblioteket för annat än att hämta och återlämna material. Folkbiblioteksfilialerna tillfälligt stängs från och med 2020-11-24 till och med 2020-12-22. Skolbiblioteken håller fortsatt öppet.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
telefon: 0471-24 90 10

Till toppen