Stöd till föräldrar, barn och ungdom

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

Du som bor i Emmaboda kan vända dig till Individ och familjeomsorgen (IFO) för att få stöd och hjälp. Till IFO kan du vända dig om du vill ansöka om hjälp eller vill anmäla om någon far illa.

Det har förekommit desinformationskampanjer i bland annat sociala medier där det framförs falska uppgifter om socialtjänstens arbete. Det har ökat behovet av korrekt information.

Emmaboda kommun vill därför uppmärksamma och hänvisa till sammanställning som Socialstyrelsen gjort med information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och på flera andra språk. Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga, på svenska, arabiska och engelska. Det går alltid bra att höra av sig till socialtjänsten i Emmaboda vid frågor eller oro på telefon 010-353 14 00.

Information på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp i akuta lägen

Vänd dig hit om du har behov av akut hjälp och stöd

Adoption

Barnahus i södra Kalmar län

Barnahus är en samverkan mellan kommunerna i Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda, Torsås och Nybro samt Region Kalmar län, åklagarkammaren i Kalmar län och polismyndigheten i Kalmar län.

Syftet med Barnahus är att barnet i utredningsprocessen ska vara i en trygg och barnvänlig miljö.

Barnahus i södra Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faderskap

Du som har fått barn och inte är gift ska fastställa faderskap och föräldraskap hos socialtjänsten.

Faderskap

Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pappa - Barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjebehandling 

Individ och familjeomsorgen i Emmaboda kommun erbjuder familjebehandling till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år, där föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap.

Familjebehandling

Familjehem

Ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar kan behöva placeras i familjehem som är ett hem som öppnat sin famn och sitt hem för någon annans barn. Hur länge barnet bor i sitt familjehem kan variera. I vissa fall är det under hela uppväxten och i andra för kortare period.

Familjehem

Vill du göra en insats för ett barn läs mer på Min insats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att bli ett familjehem så kan du anmäla dig via Intresseanmälan - Familjehem, Stödfamilj, Kontaktperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen i Kalmar riktar sig till par och familjer som upplever någon form av relationsproblem.

Familjerådgivning

Fältare

Fältarna arbetar förbyggande med barn/ungdomar och deras föräldrar.

Fältare

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot ett barn, en ungdom eller ett syskonpar i sitt hem exempelvis en eller några helger i månaden.

Kontaktfamilj

Vill du göra en insats för ett barn läs mer på Min insats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj så kan du anmäla dig via Intresseanmälan - Familjehem, Stödfamilj, Kontaktperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

En kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot ett barn, en ungdom eller ett syskonpar i sitt hem exempelvis en eller några helger i månaden.

Kontaktperson

Vill du göra en insats för ett barn?

Mer information på Min insats webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att bli kontaktperson så kan du anmäla dig via Intresseanmälan - Familjehem, Stödfamilj, Kontaktperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått ett brott och den person som blivit utsatt för brottet.

Medling vid brott

Separation, skilsmässa

Ungdomsmottagning

I Emmaboda finns en ungdomsmottagning som finns på barnmorskemottagningen de uppgifter som hör till ungdomsmottagningen.
Besöken på ungdoms­mottagningen är gratis. De som arbetar på ungdoms­mottagningen har tystnadsplikt.
Kom ihåg att inga frågor är dumma eller onödiga!

Ungdomsmottagningen i Emmaboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.