Separation, skilsmässa

Vad händer vid en separation eller skilsmässa?

Alla föräldrar som har gemensam vårdnad om sina barn, både gifta och ogifta, fortsätter att ha vårdnaden gemensamt om barnen efter en separation eller skilsmässa.
Socialsekreterare kan genom rådgivning och samarbetssamtal hjälpa till om man inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separationer.
Tingsrätten kan på begäran, av någon av föräldrarna, i vissa fall upphäva den gemensamma vårdnaden om det bedöms vara för barnens bästa.

På uppdrag av domstol genomför socialtjänsten också utredningar rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Samarbetssamtal

Samtalen på socialtjänsten syftar till att föräldrarna ska kunna
samråda kring barnet och gemensamt fatta nödvändiga beslut rörande t ex vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrarna och socialsekreterarna planerar gemensamt samtalens syfte och innehåll. Vi träffar föräldrarna tillsammans eller enskilt, ibland träffar vi också barnen. Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende och umgänge. Barnets behov och rättigheter ska vara vägledande i de överenskommelser och avtal som skrivs.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen i Kalmar riktar sig till par och familjer som upplever någon form av relationsproblem.

Familjerådgivningen i Kalmar

Skilsmässa - Sveriges största portal om att skiljas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skilsmässa - Sveriges domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.