Familjebehandling

Kaossitation i familj

Illustration: Karolina Axelsson

Individ och familjeomsorgen erbjuder till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år.

Alla föräldrar vill sitt barn det bästa. Ibland är det dock utmanande att vara förälder. Individ- och familjeomsorgen erbjuder stöd och hjälp till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Tillsammans med er kommer vi fram till vad ni behöver.

Hör av dig om du känner att:

  • Mitt barn lyssnar inte på mig och vi bråkar ofta
  • Jag har svårt att hantera mitt barns känslor
  • Jag är orolig för att mitt barns beteende och vilka hen umgås med