Familjebehandling

Individ och familjeomsorgen i Emmaboda kommun erbjuder familjebehandling till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år, där föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap

Familjebehandling utgår ifrån barnets behov och innebär att arbeta tillsammans med familjen för att hitta en varaktig förändring.
Familjer som behöver stöd ges möjlighet att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.
Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra.
Grundtanken med familjebehandling är att använda de resurser som finns i familjen och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation.
Det innebär stöd i vardagsnära situationer, samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen