Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått ett brott och den person som blivit utsatt för brottet

Medling vid brott

Medlingsverksamheten i Emmaboda bedrivs av socialförvaltningen.

Vad är medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått ett brott och
den person som blivit utsatt för brottet.

Mötet leds av en opartisk person (medlaren). Mötet ger båda parter möjlighet
att prata om händelsen. Den som begått brottet får en chans att ställa till rätta det den gjort. Den som blivit utsatt får en chans att berätta om sina upplevelser och vilka konsekvenser det fått. Parterna får också en chans att prata om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Medling är ett komplement till den vanliga rättsprocessen och ger de inblandade en möjlighet till ett "mänskligt" möte som inte myndigheter eller en domstol kan erbjuda.

Medling används vid många typer av brott som till exempel egendoms- och
våldsbrott. Medling erbjuds i ärenden där unga personer under 21 år begått
brott.

Varför är medling bra för dig som har begått brott?

Du får en chans att ställa till rätta det du gjort, att be om ursäkt och kanske skriva ett avtal om gottgörelse. Du får en chans att förklara din sida av händelsen. Genom att delta vid medlingen och möta brottssoffret visar du mod.

Varför är medling bra för dig som blivit utsatt för brott?

Du får ett ansikte på den som utsatt dig för brottet, och du kanske kan få svar på dina frågor kring händelsen. Att bli utsatt för brott rör upp många känslor, till exempel rädsla, otrygghet och hämndkänslor. Forskning visar att den brottsutsatte mår betydligt bättre efter en medling, som är ett bra sätt att bearbeta händelsen på för att sedan lämna den bakom sig.

Vart vänder jag mig?

Ungdomar och föräldrar är välkomna att kontakta oss, ingen remiss krävs.
Vi arbetar under sekretess och kontakten med oss är kostnadsfri.
Ring till Individ- och familjeomsorgen på telefon 010 353 14 00.

Informationsfilm om medling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.